Kızılörenliler | Sarıkeçililer

Yöresel/geleneksel kıyafetleriyle Kızılörenli kadınlar:FOTOĞRAF: Kızılören.net

Yöresel/geleneksel kıyafetleriyle Sarıkeçili kadınlar:
Toroslar dağ silsilesiyle farklı yörelere göçen, zamanla göçerlikten yerleşik hayata geçen Sarıkeçili Türkmenleri'nin bir kolu, Toroslar-Erciyes hattı üzerinden Kızılören'e gelip bu bölgeye yerleşmiş olabilir mi?

"SARIKEÇİLİLER: OĞUZLAR'IN BİR OYMAĞI OLAN SARIKEÇİLİLER, ORTA ASYA'DAN ANADOLU'YA GELİP TOROSLAR'DA GÖÇER/GÖÇMEN KÜLTÜRÜNÜ DEVAM ETTİREN YÖRÜKLER, TÜRKMENLER'DİR. SARIKEÇİ, SARIKEÇİLİ (SARIKEÇİLÜ), SARIKEÇİLİLİ (SARIKEÇÜLÜLÜ) ADLARIYLA DA ANILAN SARIKEÇİLİ OYMAĞININ İÇEL, AYDIN, KONYA, AFYON, AKŞEHİR, ANTALYA, FEKE, EĞRİDİR, ISPARTA, BURDUR, DAZKIRI, ULUBORLU TAVŞANLI VE KÜTAHYA GİBİ GENİŞ BİR BÖLGEDE KONAR-GÖÇER YAŞAMIŞTIR. YAPILAN ARAŞTIRMALARDA, YUKARIDA SÖZÜ EDİLEN YERLEŞİM BİRİMLERİNDEKİ SARIKEÇİLİLERİN TAMAMININ YERLEŞTİĞİ, BUGÜN SADECE 200 HANELİK BİR SARIKEÇİLİ AİLESİNİN KONAR-GÖÇER HAYAT SÜRDÜRMEKTE OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR."

İncesu'da bir ilkokul fotoğrafı...
Hangi okul, hangi yıl, hangi sınıf; öğrenciler ve öğretmenler kim?
(Öğretmenlerden Mehmet Sarı ve Mustafa Mor dışında aşina olunan yok gibi...)

KAYNAK: Bilinmiyor.

At arabaları
İncesu da bir [ahır] kilise 2
Belki bir metre, belki daha fazla yüksekliği aşan bok, tezek, dışkı, pislik, gübre... Sütunların yarı beline kadar gömülmesinden, tezek yığınlarının neredeyse tavana ulaşmasından belli değil mi?
.
Konuyla ilgili daha önce yer alan yazıyı okumak için:
"İncesu'da bir [ahır] kilise!"

İncesu'da bir kilise 2

Daha önce bu konuyla ilgili yer alan yazıyı okumak için:
"İncesu'da bir kilise"